Avslutning med koncernledningsgruppen

13 Jun 2016 04:160

Peter låter samtliga deltagare i koncernledningsgruppen få ge alla närvarande ett par avslutande ord på vägen.

Read more