Dialogmöte 3 februari 2015 - 03 Feb 18:22

03 Feb 2015 14:000

Hur ska Gotland ta emot människor på flykt?

Region Gotland bjöd in till ett första dialogmöte för organisationer, samfund, nätverk och myndigheter för att tillsammans diskutera hur Gotland på bästa sätt kan ta emot fler människor i det korta perspektivet och hur man får dem att välja att stanna på ön om de får uppehållstillstånd.

Syftet är att börja diskutera kring hur Gotland kan samarbeta på bästa sätt och hur olika organisationer kan bidra utifrån sitt perspektiv när det gäller asylsökande som kommer till Gotland.

Read more