Film -"Vi behöver prata om det här" - om psykisk ohälsa och självmord

18 Sep 2018 03:27

Filmen är 64 minuter och inspelad från föreläsning med Maria Hård af Segerstad, hjärnkollsambassadör och Veronica Hermann, strateg inom folkhälsa och välfärd. Den ger grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord.

Read more