Ditt viktiga engagemang!

23 May 2017 02:430

En film som syftar till att inspirera och stödja ett viktigt engagemang inom integration.

Den 2 maj 2017 bjöds volontärer och gode män in till en föreläsning med tema "Ditt viktiga engagemang!". Föreläsning spelades in för att kunna ses av fler personer som kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända, inkluderat ensamkommande barn och unga.

Föreläsningen handlar om:

· Att vara volontär - det viktiga engagemanget!

· Hur långt sträcker sig mitt ansvar som volontär eller anställd?

· Hur kan man hantera olika livsöden?

· Etiska dilemman

· Kulturförståelse

Föreläsare Carl Pether Wirsén är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, specialiserad inom kris och trauma. Han har tidigare arbetat som verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala. Numera utbildar han och handleder personal samt genomför föreläsningar runt om i landet.

I filmen har tre filmklipp tagits bort av upphovsrättsliga skäl.

Föreläsning arrangerades av länsstyrelsen i samarbete med Region Gotland, Röda korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan och SISU Idrottsutbildarna. Plats för föreläsningen var Rådhuset, Region Gotland.

Read more