FVM: Första filmade rapport 190607

12 Jun 2019 09:290

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens projektledare Jörgen Wessman och verksamhetsutvecklare Linda Eklund ger en lägesbild kring det pågående projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM).

Read more