Innovationsdagen - 01 Oct Shadi El Habash

01 Oct 2019 06:460

Shadi berättar om projekten som arbetar för att säkra vattenförsörjningen på södra Gotland.

Read more