Karolina Samuelsson presenterar koncerngemensamma sparåtgärder

10 Jun 2016 08:040

Vid första chefsforum fick alla deltagarna ta fram förslag på åtgärder, stora som små, vilka tillsammans kan bidra till en bättre ekonomi. Koncernledningsgruppen har gått igenom och priorierat vilka åtgärder som ska genomföras direkt. Dessa presenteras av Karolina.

Read more