Kika in i socialförvaltningens ledningsgrupp

30 Apr 2019 04:270

På sammanträdet den 29 april pratade vi en hel del om rekryteringen av sommarpersonal. Vi gör en massiv insats med kampanjer och olika typer av satsningar men det är en tuff konkurrens om arbetskraften.

Read more