Peter Lindvall och Lotta Israelsson i ett samtal om resultatet av medarbetarenkäten 2017

15 Mar 2018 10:310

79 procent av alla medarbetare på Region Gotland besvarade 2017 års medarbetarenkät. Ett bra underlag för att jobba vidare med viktiga frågor som berör oss alla. Regiondirektör Peter Lindvall och HR-direktör Lotta Israelsson samtalar och berättar om sina tankar om enkäten. Vad visade resultatet, och hur planerar de att jobba vidare med frågorna?

Read more