Samråd detaljplan för tillbyggnad av Åhlenshuset, Dovhjorten 6, Visby

08. Juni 2017, 05:03 Uhr

Filmsekvens med planförslaget inlagt i Region Gotlands 3D-modell.

Weiterlesen