Samråd detaljplan för tillbyggnad av Åhlenshuset, Dovhjorten 6, Visby

8 jun 2017 05:03

Filmsekvens med planförslaget inlagt i Region Gotlands 3D-modell.

Läs mer