Strategisk plan och budget 2017-2019

13 May 2016 09:360

Presentation vid koncernmöte 13 maj 2016
Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Regiondirektör Peter Lindvall
Ekonomidirektör Åsa Högberg

Read more