Worksshop jämställdhet socialförvaltningen

2 apr 2019 02:070

Socialchef Marica Gardell hälsar välkommen till en dag för socialförvaltningens chefer kring jämställdhet.

Läs mer